แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่าทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้

             – ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

             – ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งระบบกรมศุลกากรตอบกลับช้า 13/02/2018

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ระบบตอบกลับข้อมูลของกรมศุลกากร มีการตอบกลับช้า ตั้งแต่ช่วงเวลา 9.50 – 11.00 น. ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่

กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับนั้น ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

แจ้งระบบกรมศุลกากรตอบกลับช้า 13/02/2018

เรียนผู้ประกอบการ Paperless

          เนื่องด้วยระบบตอบกลับข้อมูลของกรมศุลกากร มีการตอบกลับช้า ตั้งแต่ช่วงเวลา 9.50 น. – ปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่

          กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบแล้วไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ หากมีความคืบหน้าอย่างไร

                                              จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          ได้รับแจ้งจาก ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้
            

             - ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
             - ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)


         การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

        ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
      

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแจ้งระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 13:46 น. ถึง ปัจจุบัน

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

        เนื่องจากก่อนหน้านี้รับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 13:46 น. ถึงปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามา ในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ

ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูลของกรมศุลกากรสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Next Page »