ขอแจ้งระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 13:46 น. ถึง ปัจจุบัน

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

        เนื่องจากก่อนหน้านี้รับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 13:46 น. ถึงปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามา ในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ

ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูลของกรมศุลกากรสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแจ้งระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 13:46 น. ถึง ปัจจุบัน

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 13:46 น. ถึง ปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามา ในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ

หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบการท่าเรือ 1 ธ.ค. 60 07.00-08.00 น.

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

          ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การท่าเรือ ทราบว่า ทางท่าเรือจะทำการปรับปรุงระบบเพื่ออัพเดตระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะทำการปิดปรับปรุง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. – 08.00 น.

          ในเวลาดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าไปยังท่าเรือได้  หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

แจ้งปิดระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD) ของกรมเจ้าท่า (MD) 17-18 พ.ย. 60

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

             TTN ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่ากรมเจ้าท่า (MD) จะทำการปิดระบบ Single Window @ Marine Department

(SW@MD) เพื่อดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อนำระบบขึ้นใช้งานบน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ถึงวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบ

Single Window @ Marine Department (SW@MD) ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และหากระบบสามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

http://blog.ttn.co.th/b2g/files/2009/06/ประกาศปิดระบบ4.pdf

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขอเชิญประชุมผู้ประกอบการ เรื่อง ถ่ายลำ ผ่านแดน [e-Transition]

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

            ตามที่ได้แจ้งกำหนดการประชุม ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับถ่ายลำ ผ่านแดน ณ อาคาร 120 ปี ชั้น 15  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ทางกรมศุลกากรขอเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 13.30 – 16.30 น. ของวันที่ดังกล่าว รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-6676497 ขออภัยในความไม่สะดวก

 

http://blog.ttn.co.th/b2g/files/2009/06/507470.pdf

 

ขอแสดงความนับถือ

Next Page »