แจ้งระบบรับส่งข้อมูลของ NSW ขัดข้อง 11 สิงหาคม 2564

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

            ทางTTN ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่าขณะนี้ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ ทางเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกำลังทำการตรวจสอบแก้ไข หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) สำหรับการให้บริการ CATEDI-ebXML 11/07/2564

เรียน ผู้ใช้บริการ CATEDI-ebXML และผู้เกี่ยวข้อง

         ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีกำหนดการจะปิดระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test)   สำหรับการให้บริการ CATEDI-ebXML เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบตามแผนบำรุงรักษาระบบประจำปี ตามรายละเอียด วันและเวลา ดังต่อไปนี้  

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 08.00 น.

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการ CATEDI-ebXML ไม่สามารถใช้บริการได้ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการมา ณ โอกาสนี้

http://blog.ttn.co.th/b2g/files/2009/06/CATEDI-ebXML-ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว.pdf

http://blog.ttn.co.th/b2g/files/2009/06/ปิดระบบ.jpg

แจ้งระบบ รับ-ส่ง เทรดสยามสามารถใช้งานได้ตามปกติ 31/3/2564

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

          เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูลของเทรดสยามตอบกลับข้อมูลล่าช้า ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. นั้น

ขณะนี้ระบบของเทรดสยาม สามารถรับ-ส่ง ข้อมูลได้ตามปกติแล้ว

ลูกค้าท่านใดที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับ สามารถแจ้งเข้ามาที่เทรดสยามเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระบบรับ-ส่งล่าช้า ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ถึงปัจจุบัน

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูลของเทรดสยามตอบกลับข้อมูลล่าช้า ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไข ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

บริษัทเทรดสยามเรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test)

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

          ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW รายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบ NSW (Production) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา  06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

- ปิดระบบ NSW (Test) ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา  06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW  ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Next Page »