ระบบกรมศุลกากรสามารถใช้งานได้ตามปกติ

เรียน ผู้ประกอบการ

เนื่องจากก่อนหน้านี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 11:14 น. ถึงปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ  ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามา ในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ

ล่าสุดขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูลของกรมศุลกากรสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 08:59 pm 22/05/2018

กรมศุลกากรแจ้งตอบกลับล่าช้าทุกเอกสาร 22/05/2018

เรียนลูกค้าทุกท่าน

       เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ระบบกรมฯขัดข้อง ขณะนี้มีทะยอยตอบกลับมาบ้างแล้วค่ะ

แจ้งมาเพื่อทราบ

ระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูล ของกรมศุลกากรขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 11:14 น. ถึง ปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามา ในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ

หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบ NSW Bank Gateway และ ระบบ ITMX e-GP Bank Gateway Production

เรียนเจ้าหน้าที่ BANK

          เนื่องจาก TTN ได้รับแจ้งจาก Gateway เกี่ยวกับการปิดระบบ Bank Gateway Production รายละเอียดดังนี้


ช่วงเวลาที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
                                     – ระบบ National single windows (NSW Bank Gateway & ITMX e-GP Bank Gateway) เวลา 22.30 – 22.50 น. (20 นาที) Connection จะหลุด และเชื่อมต่ออัตโนมัติที่ HQ Site


ช่วงเวลาที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
-  ระบบ Cross Border Payment Gateway เวลา 01.00 – 04.00 ( 3 ชั่วโมง) Service จะไม่สามารถให้บริการได้ และจะกลับมาให้บริการได้หลังจากดำเนินการ Upgrade Firmware อุปกรณ์ Network เรียบร้อยแล้ว

                                    -  ระบบ National single windows (NSW Bank Gateway & ITMX e-GP Bank Gateway) เวลา 04.30 – 04.50 น. (20 นาที) Connection จะหลุด และเชื่อมต่ออัตโนมัติที่ BBL Site          

คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)

 

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2018/05/คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรe-Export.zip

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2018/05/คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรe-Import.zip

Next Page »