แจ้งปิดระบบ NSW เพื่อทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless


     กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.)  กรมศุลกากร จะดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะทำการปิดระบบ NSW เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและกระทบต่อการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร ดังนี้

            1. ปิดระบบ NSW เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center    แห่งที่ 1 มายังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Data Center แห่งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

            2. ปิดระบบ NSW เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Data Center แห่งที่ 2 มายังศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมเวลา 3 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

http://blog.ttn.co.th/b2g/files/2009/06/แจ้งปิดระบบ-NSW.pdf

CAT ปิดระบบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-11 09_48_28-CAT ปิดระบบ 23-2-63.pdf - WPS Office

http://blog.ttn.co.th/b2g/files/2009/06/CAT-ปิดระบบ-23-2-63.pdf

แผนปฏิบัติการปรับปรุง CPA

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

         เนื่องจาก วันนี้  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง) ทาง กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (กบช.) NSW มีแผนการปรับปรุง CPA และต่ออายุ Certificaqte ของ NSW บนระบบงานจริง (Production) เฉพาะกลุ่ม VANS ที่หมดอายุลงในวันที่ 25 ธ.ค. 2562
         การดำเนินการครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง ผ่านกลุ่ม VANS ที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

         ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

              ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทราบว่า กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนการบำรุงรักษาฯ ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดดังนี้

             - ปิดระบบ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ Data Center แห่งที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)


             – ปิดระบบ NSW (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Data Center แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.00 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)

              การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสาร ใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

             ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระบบรับ-ส่งข้อมูล ของเทรดสยามขัดข้อง

เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

            เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบรับ-ส่งข้อมูล ของเทดสยามขัดข้อง ทำให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปที่กรมศุลกากรไม่ได้รับข้อมูลคำตอบกลับ ลูกค้าที่ส่งข้อมูลเข้ามา ในระบบแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำให้ลูกค้ารอตอบกลับค่ะ

หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

Next Page »