Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่  2 สาขา รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 21794
CODE         : 8859061128831
Company Name : บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC เอสซี วังตาผิน,ระยอง)
Name         :  สาขา MBC เอสซี วังตาผิน,ระยอง
Address1     : เลขที่ 352 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

Address2     : จังหวัดระยอง 21140
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MSWGAP
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MSWGAP
Entity    : 1001
Finance ID  : 211769
Register No. : 01118

Gold’ Store  : 21799
CODE         : 8859061128886
Company Name : บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หมู่บ้านซอยสุพรรณ,ระยอง)
Name         :  สาขา MBC หมู่บ้านซอยสุพรรณ,ระยอง
Address1     : เลขที่ 820 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

Address2     : จังหวัดระยอง 21140
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MMBSIS
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MMBSIS
Entity    : 1001
Finance ID  : 211770
Register No. : 01117

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ครับ

ย้ำเตือน แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) 1 สาขา (MBC หาดราไวย์) => มีผลวันที่ 30 มีนาคม 2562

เรียน  ผู้ใช้บริการ EDI

          เนื่องจาก มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) 1 สาขา รายละเอียด ดังนี้

           สาขา 21699 ( GLN = 8859061127889 ) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หาดราไวย์)

    เดิม       เลขที่ 8/4-5 หมู่ 6 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83130

   ใหม่      เลขที่ 1/31 หมู่ 6 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83130

โดยมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่  1 สาขา รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 21747
CODE         : 8859061128367
Company Name : บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดภูดอย,เชียงใหม่)
Name         :  สาขา MBC ตลาดภูดอย,เชียงใหม่
Address1     : เลขที่ 337 หมู่ 6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย

Address2     : จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MTLPDC
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MTLPDC
Entity    : 1001
Finance ID  : 211736
Register No. : 01116

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่  3 สาขา รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 21787
CODE         : 8859061128763
Company Name : บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หมู่บ้านพฤกษา-ไทรน้อย)
Name         :  สาขา MBC หมู่บ้านพฤกษา-ไทรน้อย
Address1     : เลขที่ 12/6 หมู่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง

Address2     : จังหวัดนนทบุรี 11110
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MMPSSN
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MMPSSN
Entity    : 1001
Finance ID  : 211697
Register No. : 01115

Gold’ Store  : 21788
CODE         : 8859061128770
Company Name : บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC มทส.ประตู4 ,นครราชสีมา)
Name         :  สาขา MBC มทส.ประตู4 ,นครราชสีมา
Address1     : เลขที่ 737 หมู่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

Address2     : จังหวัดนครราชสีมา 90000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MMTSP4
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MMTSP4
Entity    : 1001
Finance ID  : 211813
Register No. : 01113

Gold’ Store  : 21792
CODE         : 8859061128817
Company Name : บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC เอื้ออาทรวัดวังหิน,ชลบุรี)
Name         :  สาขา MBC เอื้ออาทรวัดวังหิน,ชลบุรี

Address1     : เลขที่ 50/21 หมู่ 1  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา

Address2     : จังหวัดชลบุรี 20110
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MERTWH
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MERTWH
Entity    : 1001
Finance ID  : 211782
Register No. : 01114

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด  5  สาขา รายละเอียดดังนี้

Store (CODE):  889

Store LName  : บิ๊กซี สายไหม

Store Name : BIG C SAIMAI

Address1    : 89,89/1-3 หมู่ที่ 3

Address2    :  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Short Name  : WATSONS 

Store (CODE):  890

Store LName  : สยาม เซ็นเตอร์

Store Name : SIAM CENTER

Address1    : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารสยามเซ็นเตอร์ 979 ถนนพระราม 1

Address2    :  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Short Name  : WATSONS 

Store (CODE):  891

Store LName  : ศรีสกล มอลล์

Store Name : SRISAKON MALL

Address1    : 1594/17 ถนนรอบเมือง

Address2    :  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

Short Name  : WATSONS 

Store (CODE):  892

Store LName  : เชียงใหม่ 89 พลาซ่า

Store Name : CHIANGMAI 89 PLAZA

Address1    : 26/14 หมู่ที่ 3

Address2    :  ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Short Name  : WATSONS 

Store (CODE):  893

Store LName  : เทสโก้ เดชอุดม

Store Name : TESCO DET UDOM

Address1    : 429 หมู่ที่ 19

Address2    :  ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Short Name  : WATSONS 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ


http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Store-list-for-all-store-20190319.xls

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Next Page »