แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บิ๊กซี 4 สาขา (แจ้งเตือนอีกครั้ง)

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บิ๊กซี 4 สาขา (แจ้งเตือนอีกครั้ง)

เนื่องจาก จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่   4 สาขา ตามรายละเอียด ดังนี้
*** เพิ่มข้อความ "(สาขาที่ 00001)" ต่อจากจังหวัด  ( ทั้ง 4 สาขา )
*** แก้ไขอำเภอของสาขาขอนแก่นให้เป็น "อ.เมืองขอนแก่น" ( 2 สาขา )

1. สาขา 11113 ( GLN = 8859061110119 )
เดิม บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด   939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ใหม่ บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด   939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (สาขาที่ 00001)

2. สาขา 41011 ( GLN = 8859061160107 )
เดิม บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด (PURE)   939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ใหม่ บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด (PURE)   939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (สาขาที่ 00001)

3. สาขา 11110 ( GLN = 8859061110089 )
เดิม บริษัท บิ๊กซีแฟรี่ จำกัด   290/1 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ใหม่ บริษัท บิ๊กซีแฟรี่ จำกัด   290/1 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  (สาขาที่ 00001)

4. สาขา 41009 ( GLN = 8859061160084 )
เดิม บริษัท บิ๊กซีแฟรี่ จำกัด (PURE)   290/1 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ใหม่ บริษัท บิ๊กซีแฟรี่ จำกัด (PURE)   290/1 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  (สาขาที่ 00001)

โดยมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 (พร้อมเปลี่ยน GLN )

 

อีกเรื่องที่แจ้งย้ำเตือนคือ

การ Change GLN 13 หลักของ BigC         => มีผลในระบบตั้งแต่ 17/12/2013 เป็นต้นไป  (จากเดิม 8854303xxxxxx เป็น 8859061xxxxxx)

จึงเรืยนมาเพื่อทราบ

Filed under Big C · Tagged withแสดงความคิดเห็น

You must be logged in to post a comment.