จดหมายย้ำเตือนการนับสต๊อคประจำปี 2557 (END YEAR 2014) Group 3 (04-06 November 14)

2014-10-20 19_00_24-จดหมายย้ำเตือนการนับสต๊อคประจำปี 2557 (END YEAR 2014) Group 3 (04-06 November 14 หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2014/10/จดหมายย้ำเตือนการนับสต๊อคประจำปี-2557-END-YEAR-2014-Group-3-04-06-November-14.doc

Lotus:ขอแจ้งความร่วมมือในการนับจำนวนตะกร้าของเทสโก้ โลตัส ในวันที่ 11 พ.ย. 57

เรียน คู่ค้า/ผู้ผลิตอาหารสดทราบ

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการนับจำนวนตะกร้าของเทสโก้ โลตัส

 

          เนื่องจากเทสโก้ โลตัสจัดให้มีการตรวจนับจำนวนอุปกรณ์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.

          จึงขอความร่วมมือจากคู่ค้า/ผู้ผลิตอาหารสดที่ใช้ตะกร้าของเทสโก้ โลตัสในการจัดส่งสินค้า ทำการนับจำนวนตะกร้าที่อยู่ในความครอบครองของท่านในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่จะต้องทำการนับตะกร้า และจดหมายแจ้งรายละเอียดการนับตะกร้า รวมทั้งแบบฟอร์มและวิธีการตรวจนับตะกร้าได้ตาม file ที่แนบมาให้ดังนี้

1. รายชื่อคู่ค้าที่จะต้องทำการนับตะกร้า ชื่อไฟล์ “Tray Rental List by VD”

2. จดหมายแจ้งรายละเอียดการนับตะกร้า ชื่อไฟล์ “letter to VD”

3. แบบฟอร์มการนับตะกร้า ชื่อไฟล์ “Tray Count Form No 2” (แบบฟอร์มการตรวจนับตะกร้าเทสโก้สำหรับคู่ค้า)

         เมื่อทำการนับเรียบร้อยแล้ว ขอให้คู่ค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการนับตะกร้าตามที่แนบ

และส่งกลับมาที่ Equipment.Vendor@th.tesco.com ภายในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2557 เวลา 16.00 น.

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือ

  ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส

 

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Letter-to-VD2.pdf
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Tray-Count-Form-No-2.xls
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Tray-Rental-List-by-VD.xls

แจ้งเปลี่ยนเลขที่ลำดับสาขา จาก Makro Add New Store 76 เป็น Makro Add New Store 77

เรียนท่านผู้ใช้บริการ


  บริษัท แมคโคร  แจ้งเปลี่ยนเลขที่ลำดับสาขา จาก Makro Add New Store 76 เป็น Makro Add New Store 77

ข้อมูลเดิม

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 76 ละไม
EAN Code     : 8851988200376  
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 76 ละไม
Address        :  199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
Store            :  76
Short Name  :  MAKRO
First Order :  16/10/2014

ข้อมูลใหม่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม
EAN Code     : 8851988200377 
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม
Address        :  199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
Store            :  77
Short Name  :  MAKRO
First Order :  17/10/2014

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

แจ้งเปลี่ยนเลขที่ลำดับสาขา จาก Makro Add New Store 77 เป็น Makro Add New Store 76

เรียนท่านผู้ใช้บริการ


  บริษัท แมคโคร  แจ้งเปลี่ยนเลขที่ลำดับสาขา จาก Makro Add New Store 77 เป็น Makro Add New Store 76

ข้อมูลเดิม

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม
EAN Code     : 8851988200377  
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม
Address        :  199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
Store            :  77
Short Name  :  MAKRO
First Order :  16/10/2014

ข้อมูลใหม่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 76 ละไม
EAN Code     : 8851988200376  
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 76 ละไม
Address        :  199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
Store            :  76
Short Name  :  MAKRO
First Order :  17/10/2014

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

MAKRO แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
  บริษัท แมคโคร  แจ้งเปิดสาขาใหม่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม   รายละเอียดดังนี้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม
EAN Code     : 8851988200377  
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 77 ละไม
Address        :  199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
Store            :  77
Short Name  :  MAKRO
First Order :  16/10/2014

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

« Previous PageNext Page »