TESCO LOTUS แจ้งประกาศ : สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส สามโคก (DC 906) ณ วันที่ 01 พ.ย. 2556

เรียน คู่ค้า/ผู้ผลิต ทราบ

เรื่อง สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก

เนื่องจากขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัสสามโคก ประสบปัญหาจำนวนสินค้าที่ส่งเข้ามาเกินขีดความสามารถในการรับสินค้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับสินค้า

จึงขอความร่วมมือผู้ผลิต/คู่ค้าที่มีนัดหมายการส่งสินค้าในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้ส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าเวลานัดหมายตามรายละเอียดด้านล่าง

· ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906) - ให้ส่งสินค้าตามประเภทสินค้าดังนี้

ประเภทสินค้า TYPE 3

· สินค้าASN, ข้าว,น้ำ และสินค้า Full Pallet ขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

· การส่งสินค้าที่มีการนัดหมายตั้งแต่ 1-50 กล่อง ขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

· Vendor ทั่วไป ขอให้คู่ค้ามาหลังจากเวลานัดหมาย 4 ชั่วโมง

· Vendor Single ขอให้คู่ค้ามาขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

ประเภทสินค้า TYPE 0 เฉพาะ รายละเอียดดังนี้

- ขอให้คู่ค้าที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ (906 Vendor 011113.xlsx )มา หลังจากเวลานัดหมาย 8 ชั่วโมง

ศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus สามโคก (906) จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

โดยคู่ค้า/ผู้ผลิต สามารถติดต่อ Shift manager ของศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco Lotus สามโคก (906) ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 085-441-0053

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้
 

 

Gold’ Store  : 41129
CODE         : 8859061161289
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (PURE ตรัง)       
Name         : สาขา PURE ตรัง    
Address1     : เลขที่ 102/2 ถนนรัษฏา  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง
Address2     : จังหวัดตรัง  92000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): PTRANG
TAX ID       : 107536000633
Finance ShortName : PTRANG
Finance ID   : 0301O7
Register No. : 393

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

TESCO LOTUS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

    TESCO LOTUS แจ้งเปิดสาขาใหม่ 1 สาขา รายละเอียดดังนี้

1. รหัสสาขา : 15120  TESCO LOTUS EXTRA – Songkhla
ที่อยู่ : เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา เลขที่ 64 หมู่ที่ 2  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  90000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/201310301051_0001.jpg

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/สงขลา.jpg

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/0003.jpg

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/ม12.jpg

 

 

BigC ขอแจ้งย้ำเตือนตารางการนับสต็อก ประจำปลายปี 2556 กลุ่มที่ 4 (12-14 พฤศจิกายน 2556)

 

วันที่  29 ตุลาคม 2556

 

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง  แจ้งย้ำเตือนตารางการนับสต็อก
ประจำปลายปี 2556 กลุ่มที่ 4 (12-14 พฤศจิกายน 2556)

          เนื่องจากบริษัท Big C Super center มีความประสงค์จะแจ้งย้ำเตือนให้ท่านทราบถึงกำหนดการนับสต๊อค ปลายปี ประจำปี 2556 กลุ่ม 4 เพื่อเป็นการย้ำเตือนอีกครั้ง สำหรับ Big C Supercenter, Big C Extra, Big C Market และ Big C JUMBO โดยมีกำหนดการของแต่ละสาขา ดังตารางที่ได้แนบไว้ข้างท้ายนี้
          ดังนั้นขอให้ร้านค้าทุกท่าน โปรดหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าเข้าสาขาในวันที่สาขาทำการนับสต็อกในพื้นที่ขาย (นับสต็อกวัน Day2 ตามตาราง ขอแต่ละสาขา)   เพื่อป้องกันปัญหาการนับสต๊อคของบริษัท Big C 
          ซึ่งถ้ารอบการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ใน P/O ตรงกับวันที่นับสต็อก Day 2 ของสาขาในตาราง ขอให้ร้านค้านำสินค้ามาส่งก่อนหรือหลังจากวันที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ยกเว้นร้านค้าที่ส่งสินค้า Fresh food สามารถจัดส่งสินค้าเข้าสาขาได้ตามปกติ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามที่ทางบริษัทแจ้งไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท BigC Supercenter
  

 

กลุ่มที่ 4    :    12 พฤศจิกายน – 14 พฤศจิกายน 2556

mmmm

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/133.docx

MAKRO แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
  บริษัท แมคโคร  แจ้งเปิดสาขาใหม่ สาขา 62 ราไวย์ รายละเอียดดังนี้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขา 62 ราไวย์
EAN Code     : 8851988200362  
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขา 62 ราไวย์
Address        :  5/47 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
Store            :  62
Short Name  :  MAKRO

First order    : 29-10-2013

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

« Previous PageNext Page »