AEON แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนผู้ใช้บริการ
   บริษัท AEON แจ้งเปิดสาขาใหม่รายละเอียดดังต่อไปนี้

AEON สาขาราชปรารภ ไอดีโอ
EAN-13-Store Code : 8850205901334
StoreName  : สาขาราชปรารภ ไอดีโอ
Store Code : 0133
Address    : 403/1-403/6 ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ShortName  : JUSC
JUSCO สาขาราชปรารภ ไอดีโอ

หมายเหตุ   : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Programในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC ย้ำเตือน รายชื่อสาขาที่จะทำการนับสต็อกสินค้า กลุ่ม 2: 16 – 18 ตุลาคม 2555

                                                                                                                           วันที่  1 ตุลาคม  2555

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง  ย้ำเตือน รายชื่อสาขาที่จะทำการนับสต็อกสินค้า กลุ่ม 2: 16 – 18 ตุลาคม 2555

         เนื่องจากบริษัท Big C Super center มีความประสงค์จะแจ้งย้ำเตือนให้ท่านทราบอีกครั้ง ถึง
กำหนดการนับสต๊อคสิ้นปี ประจำปี  2555 สำหรับ Big C Super center, Big C Extra, Big C Market และ Big C JUMBO โดยมีกำหนดการของสาขาที่จะนับกลุ่มที่ 2 ดังตารางที่ได้แนบมาข้างท้ายนี้

         ดังนั้นขอให้ร้านค้าทุกท่าน หลีกเลี่ยงการส่งสินค้าเข้าสาขาในวันที่สาขาทำการนับสต็อกในพื้นที่ขาย (นับสต็อกวัน Day2 ของแต่ละสาขาในตาราง)   เพื่อป้องกันปัญหาการนับสต๊อคของบริษัท Big C 

         ซึ่งถ้ารอบการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ใน P/O ตรงกับวันที่นับสต็อก Day 2 ของสาขาในตาราง ขอให้ร้านค้านำสินค้ามาส่งก่อนหรือหลังจากวันที่กำหนดไว้

         ทั้งนี้ยกเว้นร้านค้าที่ส่งสินค้า Fresh food สามารถจัดส่งสินค้าเข้าสาขาได้ตามปกติ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามที่ทางบริษัทแจ้งไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท Big C Supercenter           

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/122.doc

Tesco lotus แจ้งในวันที่ 02 ตุลาคม 2555 ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดลำลูกกา จะมีการนับตระกร้า

เรียน : ผู้ผลิต/คู่ค้า

เรื่อง  : แจ้งในวันที่ 02 ตุลาคม 2555  ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดลำลูกกา จะมีการนับตระกร้า

 

             เนื่องจากในวันที่ 02 ตุลาคม 2555 ทางศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดลำลูกกา จะมีการนับตระกร้า จึงขอความร่วมมือกับทางคู่ค้าทุกท่านให้มาเร็วกว่าเดิม 4 ชั่วโมง

             เดิม สินค้า Group 1 เริ่มรับเวลา 22.00 น.ทางศูนย์กระจายสินค้าจะเริ่มรับตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม

             เดิม สินค้า Group 2  เริ่มรับเวลา 11.00 น.ทางศูนย์กระจายสินค้าจะเริ่มรับตั้งแต่ 08.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยงาน Supply chain ที่ดูแลสินค้าของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน่วยงาน Supply Chain

Tesco lotus แจ้งรายการสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราคาสูงที่ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก (906)

เรียน : ผู้ผลิต/คู่ค้า

เรื่อง  : สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราคาสูงที่ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก (906)

          ทางเทสโก้ โลตัสได้ทำการเปลี่ยนศูนย์กระจายสินค้าของสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราคาสูง ( Hardline E) หลายรายการและสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน ( Hardline H) บางรายการ จากเดิมส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก (906) ให้มาส่งที่ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (914 เฟส 5) เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารการกระจายสินค้า โดยผู้ผลิต/คู่ค้า จะได้รับใบสั่งซื้อที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (914 เฟส 5)เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ย. 2555 เป็นต้นไป

          คู่ค้าจะได้รับใบสั่งซื้อ ระบุให้ส่งสินค้า และวางบิลตามที่อยู่ด้านล่าง:

กรุณาช่วยประกาศข่าว ให้กับ Vendor ที่รับ PO EDI ของ TESCO LOTUS ให้ด้วยครับ_2012-09-28_15-55-57

ในการส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (914) ขอความร่วมมือให้คู่ค้าปฏิบัติดังนี้

1.       ให้คู่ค้าส่งสินค้าพร้อมใบกำกับภาษี ที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (914 เฟส 5)

2.       การจัดเรียงสินค้า ไว้ท้ายสุดของรถ โดยแยกจากใบสั่งซื้ออื่นๆ

             สิ่งที่แนบมาด้วย

1.       ภ.พ.09 ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (914 เฟส 5)

2.        แผนที่ของ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (914 เฟส 5) 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยงาน Supply chain ที่ดูแลสินค้าของท่าน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน่วยงาน Supply Chain

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/DC-วังน้อย.ppt
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/P.1.gif
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/P.2.gif
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/กรุณาช่วยประกาศข่าว-ให้กับ-Vendor-ที่รับ-PO-EDI-ของ-TESCO-LOTUS-ให้ด้วยครับ_2012-09-28_15-55-57.jpg

 

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

Gold’ Store  : 893
CODE         : 8854303008933
Company Name : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(PURE แพร่)       
Name         : สาขา PURE แพร่
Address1     : เลขที่ 600 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
Address2     : จังหวัดแพร่  54000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): M5
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : M5HB
Finance ID   : 0301M5
Register No. : 59

Gold’ Store  : 894
CODE         : 8854303008940
Company Name : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(PURE สุโขทัย)       
Name         : สาขา PURE สุโขทัย
Address1     : เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย
Address2     : จังหวัดสุโขทัย  64000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): M6
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : M6HB
Finance ID   : 0301M6
Register No. : 72

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

« Previous PageNext Page »