เรียนท่านผู้ใช้บริการ

       WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 1 สาขา รายละเอียดดังนี้

 

Store (CODE): 472

 

Store Lname  : ร้านวัตสัน โว๊ค กระบี่

Store Name : VOGUE KRABI

Address1    : 76/1 ถนนมหาราช 

Address2    : ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 81000

Short Name  : WATSONS 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program  ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

BigC แจ้งแนวปฏิบัติการสร้าง EDI Invoice กรณีบิลมี Free Goods และ กรณีใช้เลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำ

เรียน ผู้ใช้บริการ

   บิ๊กซี ขอแจ้งข่าวข้อมูลเพื่อแนะนำ Supplier 2 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

  1) แจ้ง Supplier ยกเลิก การคีย์เพิ่ม /YY ต่อท้ายเลขที่ใบกำกับภาษีกรณีบริษัทใช้หมวดเลขที่ ใบกำกับภาษีเดิมซ้ำกันในทุกๆการเริ่มปีใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

-  ให้ร้านค้ากรอกเลขที่ใบกำกับภาษีตามจริงไม่เกิน 11 หลัก กรณีเกิน 11 หลัก ให้ตัดตัวหน้าออกจนเหลือเพียง 11 หลักสุดท้าย


      
  ตัวอย่าง        เลขที่เดิม ABCDE123456789
                               ABCDE123456789 =>
ส่วนสีแดงเกิน  11 หลัก ให้ตัดทิ้ง
                               เลขที่ใหม่ DE123456789

-  เมื่อบิ๊กซีรับข้อมูลใบกำกับภาษีแล้ว ระบบภายในของบิ๊กซีจะเพิ่ม /YYMM กับทุก Invoice อัตโนมัติ
โดยไม่แบ่งว่าเป็นของกลุ่ม EDI Invoice หรือ Non-EDI Invoice และใบกำกับภาษี Supplier จะออกโดยโครงสร้างใด

        ตัวอย่าง         เลขที่ DE123456789 (จากตัวอย่างเดิม)
                               เลขที่ที่แสดงในระบบบัญชีบิ๊กซี DE123456789/5504

(ระบบจะนำเดือนและปีของวันที่ใบกำกับภาษีนั้นๆมาต่อท้ายเลขที่ใบกำกับภาษีเดิมที่รับจาก Supplier)

   2) แนวปฏิบัติการสร้าง EDI Invoice กรณีบิลมีข้อมูล Free Goods กรณี Supplier สอบถามมาทาง VAN ว่าเขาจะสร้างข้อมูล EDI Invoice ส่งมาให้บิ๊กซีอย่างไร  หากใบกำกับภาษีของเขามีเงื่อนไขของ Free Goods ทั้งแบบมีเงื่อนไข เช่น ซื้อ 1 แถม 1 หรือแบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าก็ตามทางบิ๊กซีขอให้ทุก VAN แนะนำและแจ้งให้ Supplier ทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันดังนี้

-  Supplier ไม่ต้อง นำข้อมูล Free Goods มาสร้าง EDI Invoice ส่งให้บิ๊กซี  ให้นำส่งเฉพาะ ข้อมูลสินค้าปกติเท่านั้น เนื่องจาก Free Goods ไม่มีมูลค่าทางบัญชี ดังนั้นจะไม่กระทบกับการทำงาน
ของบัญชีเพื่อการชำระค่าสินค้า

-  ด้วยระบบการรับสินค้า ทางสาขาจะบันทึกรับสินค้าทั้งส่วนที่เป็น สินค้าปกติ และ Free Goods ด้วย
ขั้นตอนการทำงานปกติโดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อมูลของ EDI Invoice ที่ส่งมา

-  กรณีสาขารับสินค้าไม่ครบตาม Invoice สาขาจะบันทึกการรับ Free Goods ให้เต็มจำนวนก่อน
ส่วนที่เหลือจะบันทึกรับเข้าสินค้าปกติ และผลต่างคำนวณเป็นสินค้าขาดส่งเช่นตัวอย่างตารางด้านล่างคะ
      

BigC 20120424

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลับทีมงาน EDI ได้ทันทีคะ   ขอบคุณมากคะ

BigC 20120424(2)

LOTUS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

    TESCO LOTUS แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

รหัสสาขา 01583 TESCO LOTUS TALAD – RASADA : TRANG

ที่อยู่ : เลขที่123 หมู่ที่ 2 ถนน เพชรเกษม ต.คลองปาง
            อ.รัษฎา จ.ตรัง

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 670
CODE            : 8854303006700
Company Name :
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา MBC เคหะธานี4)
Name            :
สาขา MBC เคหะธานี4
Address1     :
เลขที่197/2 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เงขตสะพานสูง
Address2     : กรุงเทพมหานคร 10240
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : 1I
TAX ID           :
0107536000633
Finance ShortName : 1IMI
Finance ID    : 0301DN
Register No. : 222

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 674   
CODE         : 8854303006748   
Company Name : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา MBC เพชรสยาม3)       
Name         : สาขา MBC เพชรสยาม3       
Address1     : เลขที่ 122/5 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค
Address2     : กรุงเทพมหานคร 10160
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): 8G
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : 8GMI
Finance ID   : 0301DB
Register No. : 221

Gold’ Store  : 675   
CODE         : 8854303006755   
Company Name : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา MBC บ้านสวนเลขที่5)       
Name         : สาขา MBC บ้านสวนเลขที่5       
Address1     : เลขที่ 5/1279-81 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
Address2     : จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): 9G
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : 9GMI
Finance ID   : 0301DC
Register No. : 219

Gold’ Store  : 866   
CODE         : 8854303008667   
Company Name : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) (สาขา PURE ฉะเชิงเทรา)       
Name         : สาขา PURE ฉะเชิงเทรา       
Address1     : เลขที่ 9/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
Address2     : จ. ฉะเชิงเทรา 24000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): I9
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : I9HB
Finance ID   : 0301T9
Register No. : 45

Gold’ Store  : 867   
CODE         : 8854303008674   
Company Name : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) (สาขา PUREราษฎร์บูรณะ)       
Name         : สาขา PURE ราษฎร์บูรณะ       
Address1     : เลขที่ 19 ม.9 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
Address2     : กรุงเทพฯ 10140
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): J4
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : J4HB
Finance ID   : 0301J4
Register No. : 31

Gold’ Store  : 868   
CODE         : 8854303008681   
Company Name : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) (สาขา PURE ยโสธร)       
Name         :
สาขา PURE ยโสธร       
Address1     : เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
Address2     : จังหวัดยโสธร 35000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): J5
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : J5HB
Finance ID   : 0301J5
Register No. : 84

Gold’ Store  : 870   
CODE         : 8854303008704   
Company Name : บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) (สาขา PURE ศรีสะเกษ)       
Name         :
สาขา PURE ศรีสะเกษ   
Address1     : เลขที่ 29/49 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
Address2     : จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): J6
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : J6HB
Finance ID   : 0301J6
Register No. : 91

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

« Previous PageNext Page »