TOPS แจ้งเปิดรหัส Whosehouse ใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด แจ้งรหัส Whosehouse ใหม่  รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลที่มีการเพิ่มเข้าไปคือ  รหัสสาขา  : 1300


รหัสสาขา                : 1300
ชื่อย่อสาขา             : DN
ชื่อเต็มสาขา            : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาดีซี

ที่อยู่สาขา             :   เลขที่ 70 ม.6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
รหัส EAN                : 8853474019908

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จดหมายแ้จ้งร้่านค้าเรื่อง : การนับสต็อกประจำปลายปี 2556 สำหรับสาขาที่นับสต็อกในกลุ่มที่ 1: 09-11 ตุลาคม 2556

เรียน ร้านค้าทุกท่าน

เรื่อง แจ้งย้ำเตือนตารางการนับสต็อก ประจำปลายปี 2556 กลุ่มที่ 1 (09-11ตุลาคม 2556)

เนื่องจากบริษัท Big C Super center มีความประสงค์จะแจ้งย้ำเตือนให้ท่านทราบถึงกำหนดการนับสต๊อค ปลายปี ประจำปี 2556 กลุ่ม 1 เพื่อเป็นการย้ำเตือนอีกครั้ง สำหรับ Big C Supercenter, Big C Extra, Big C Market และ Big C JUMBO โดยมีกำหนดการของแต่ละสาขา ดังตารางที่ได้แนบไว้ข้างท้ายนี้

ดังนั้นขอให้ร้านค้าทุกท่าน โปรดหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าเข้าสาขาในวันที่สาขาทำการนับสต็อกในพื้นที่ขาย (นับสต็อกวัน Day2 ตามตาราง ขอแต่ละสาขา) เพื่อป้องกันปัญหาการนับสต๊อคของบริษัท Big C

ซึ่งถ้ารอบการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ใน P/O ตรงกับวันที่นับสต็อก Day 2 ของสาขาในตาราง ขอให้ร้านค้านำสินค้ามาส่งก่อนหรือหลังจากวันที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ยกเว้นร้านค้าที่ส่งสินค้า Fresh food สามารถจัดส่งสินค้าเข้าสาขาได้ตามปกติ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามที่ทางบริษัทแจ้งไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท BigC Supercenter

รายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link ด้านล่างค่ะ

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/13.docx

 

Big C แจ้ง SETUP สาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้ง SETUP สาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

Gold’ Store  : 21243
CODE         : 8859061122426
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC เขาขยาย)       
Name         : สาขา MBC เขาขยาย
Address1     : เลขที่ 3/1 หมู่ 1 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา
Address2     : จังหวัดชลบุรี 20230
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only):MKKAYA
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MKKAYA
Finance ID   : 0301SN
Register No. : 424

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tesco lotus ขอแจ้งประกาศ : การย้ายศูนย์กระจายสินค้า DC910 จากจังหวัดลำพูนไปยังจังหวัดเชียงใหม่

เรียน : คู่ค้า/ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า DC910  

 

เรื่อง : การย้ายศูนย์กระจายสินค้า DC910 จากจังหวัดลำพูนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 

 

           เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าลำพูน DC910 จะย้ายศูนย์กระจายสินค้าจากลำพูนไปยัง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (จำกัด)

จึงขอแจ้งการปลี่ยนแปลงที่อยู่ของที่จัดส่งสินค้าในใบกำกับภาษีเป็นที่อยู่ของสารภี : ศูนย์กระจายสินค้า DC 910 สารภี เลขที่ 230 หมู่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ซึ่งท่านจะได้รับใบสั่งซื้อที่เป็นที่อยู่ของสารภีตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

              1. ที่อยู่ของบริษัทฯที่ระบุในใบกำกับภาษียังเป็นที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ : บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

               2. เอกสารแนบ ภ.พ.09

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/20130923_09.pdf

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 21251
CODE         : 8859061122501
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สุขสวัสดิ์ 39)       
Name         : สาขา MBC BCP สุขสวัสดิ์ 39
Address1     : เลขที่ 78/9 หมู่ 19 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
Address2     : จังหวัดสมุทรปราการ  10130
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): MSSW39
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : MSSW39
Finance ID   : 0301OH
Register No. : 423

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

« Previous PageNext Page »