แจ้งเปลี่ยน GLN บิ๊กซีสำนักงานใหญ่ มีผลวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 => เพิ่มเติม ( เปลี่ยนชื่อบริษัทและเพิ่มเติมข้อความ"สำนักงานใหญ่" )

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเปลี่ยน GLN บิ๊กซีสำนักงานใหญ่ มีผลวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 => เพิ่มเติม ( เปลี่ยนชื่อบริษัทและเพิ่มเติมข้อความ"สำนักงานใหญ่" )

นอกจากเปลี่ยนแปลง GLN ของสำนักงานใหญ่แล้ว ตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้
ขอเพิ่มเติมเปลี่ยนชื่อบริษัท และเพิ่มเติมคำว่า "(สำนักงานใหญ่)" ก่อน รหัสไปรษณีย์ด้วยของบิ๊กซีสำนักงานใหญ่ตามรายละเอียดด้านล่างด้วย

1. GLN = 8859061199992


ใหม่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์   97/11 ชั้น 6  ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)  10330

เดิม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)    97/11 ชั้น 6 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โดยมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 (พร้อมเปลี่ยน GLN )

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท BigC Supercenter

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/CHANGE_GLN_HEAD_OFFICE_17DEC2013_revise.xlsx

TOPS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 4 สาขา รายละเอียดดังนี้

รหัสสาขา                : 691
ชื่อย่อสาขา             : I8
ชื่อเต็มสาขา            : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเดลี่ รามอินทรา ซอย 5 (สาขาที่ 00300)
(ไทย,อังกฤษ)            : Central Food Retail Company Limited. Daily Ramintra Soi 5 Branch (สาขาที่ 00300)
ที่อยู่สาขา             : เลขที่ 2/5 ซอยรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
รหัส EAN                : 8853474020003
รหัสลูกค้า              : –
รอบการส่งสินค้า         : Block 3
First order             : 04/12/2556

เปิดสาขาวันที่  15  ธ.ค.13

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/GLN-of-TOPS_New1.xls

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/691_StoreOpen_I8.doc

 

BigC ขอแจ้งเปลี่ยน GLN บิ๊กซีสำนักงานใหญ่ มีผลวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเปลี่ยน GLN บิ๊กซีสำนักงานใหญ่ มีผลวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

         

          เนื่องจากมีการเปลี่ยน GLN ของบิ๊กซีสำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดไฟล์แนบด้านล่างครับด้วยครับ ( ข้อมูลอื่นๆ เช่นที่อยู่ เหมือนเดิม )
หมายเหตุ  GLN เดิมจะยกเลิกการใช้งานกับรหัสแท่งไทย ในปลายปีนี้

 

โดยมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556  

!cid__1_06AF46600313706C000F510547257C36

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท BigC Supercenter

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/CHANGE_GLN_HEAD_OFFICE_17DEC2013.xlsx

Big C แจ้ง SETUP สาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้ง SETUP สาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

Gold’ Store  : 41130
CODE         : 8859061161296
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Pure รพ.สิงห์บุรี)       
Name         : สาขา Pure รพ.สิงห์บุรี
Address1     : เลขที่ 915/7 ถนน ขุนสวรรค์ ตำบล บางพุทรา อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
Address2     : จังหวัด สิงห์บุรี 16000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only):PSBRH1
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : PSBRH1
Finance ID   : 0301C7
Register No. : 458

Gold’ Store  : 41131
CODE         : 8859061161302
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Pure ตลาดสระแก้ว)       
Name         : สาขา Pure ตลาดสระแก้ว
Address1     : เลขที่  34/9 ซอย ศรีสุริโยทัย 1 ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี
Address2     : จังหวัด ลพบุรี 15000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only):PTLSK1
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : PTLSK1
Finance ID   : 0301C8
Register No. : 459

Gold’ Store  : 41132
CODE         : 8859061161319
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Pure รพ.ราชบุรี)       
Name         : สาขา Pure รพ.ราชบุรี
Address1     : เลขที่ 71/32 ถนน คทาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี
Address2     : จังหวัด ราชบุรี 70000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only):PRCBRH
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : PRCBRH
Finance ID   : 0301C6
Register No. : 460

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด  1  สาขา รายละเอียดดังนี้

Store (CODE): 556

Store LName  : คริสตัล ชัยพฤกษ์

Store Name : CRYTAL CHAIYAPRUEK

Address1    : 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนชัยพฤกษ์

Address2    : ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Short Name  : WATSONS 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program  ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

« Previous PageNext Page »