WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 1 สาขา รายละเอียดดังนี้

Store (CODE): 527

Store LName  : ร้านบิ๊กซี นวนคร

Store Name : BIG C NAVANAKORN

Address1    : 98/196 หมู่ที่ 13 

Address2    : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Short Name  : WATSONS 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program  ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

AEON แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนผู้ใช้บริการ
   บริษัท AEON แจ้งเปิดสาขาใหม่รายละเอียดดังต่อไปนี้

AEON ศูนย์กระจายอาหารสด วังน้อย
EAN-13-Store Code : 8850205900849
StoreName  : ศูนย์กระจายอาหารสด วังน้อย
Store Code : 0084
Address    : 333 หมู่ที่ 2  ถนน พหลโยธิน  ตำบล ชะแมบ  อำเภอ วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  13170
ShortName  : JUSC
JUSCO ศูนย์กระจายอาหารสด วังน้อย

หมายเหตุ   : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Programในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address ที่ Program ค่ะ

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 737
CODE         : 8854303007370
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (PURE  กาฬสินธุ์)       
Name         : สาขา PURE  กาฬสินธุ์
Address1     : เลขที่ 101/2-3  ถนนถีนานนท์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
Address2     : จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): O4
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : O4HB
Finance ID   : 0301O4
Register No. : 332

Gold’ Store  : 738
CODE         : 8854303007387
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (PURE ศรีนครินทร์)       
Name         : สาขา PURE ศรีนครินทร์
Address1     : เลขที่ 425 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์  ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
Address2     : จังหวัดสมุทรปราการ  10270
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): M7
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : M7HB
Finance ID   : 0301M7
Register No. : 157

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC :ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการนำส่ง EDI Invoiceในช่วงวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2556 สำหรับ 5 สาขาสุดท้าย ที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก เซ็นคาร์ เป็น บิ๊กซีฯ

เรียน    ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง     แจ้งเปลี่ยนแปลงการนำส่ง EDI Invoiceในช่วงวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2556 สำหรับ 5 สาขาสุดท้าย ที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก เซ็นคาร์ เป็น บิ๊กซีฯ

             อ้างถึงการ เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก เซ็นคาร์ เป็น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 5 สาขา (สาขาชุมพร, สาขาเคหะร่มเกล้า, สาขาสายไหม, สาขาสุขาภิบาล 5  และ สาขาหทัยราษฎร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 Jul 2013 นั้น  ทางแผนกบัญชีต้องเคลีย์เอกสารทางการเงิน และต้อง Match Invoice ในนามบริษัทเดิมให้หมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงจำนวนวันนำส่งข้อมูล EDI Invoice รายละเอียดดังนี้ค่ะ

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลานำส่ง EDI Invoice สำหรับ Store Wave#5  Business Transfer_2013-06-07_13-07-47 

             ทั้งนี้สำหรับสาขาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุข้างต้น กรุณานำส่ง EDI Invoice ภายใน 7 วันตามเงื่อนไขเดิมคะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน EDI บิ๊กซี
  

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่รายละเอียดดังนี้

 

Gold’ Store  : 219
CODE         : 8854303002191
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สุพรรณบุรี)       
Name         : สาขา สุพรรณบุรี
Address1     : เลขที่ 140/20  ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
Address2     : จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): SL
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : SLBC
Finance ID   : 0301IP
Register No. : 361

Gold’ Store  : 586
CODE         : 8854303005864
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พระราม2 กม50)       
Name         : สาขาMBC BCP พระราม2 กม50
Address1     : เลขที่ 99/5  หมู่ 2 ตำบลนาโคก  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
Address2     : จังหวัดสมุทรสาคร  74000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): SV
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : SVMI
Finance ID   : 0301NX
Register No. : 348

Gold’ Store  : 587
CODE         : 8854303005871
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เพชรเกษมกม47)       
Name         : สาขา MBC BCP เพชรเกษมกม47
Address1     : เลขที่ 97/1  หมู่ 3 ตำบลศรีษะทอง  อำเภอนครชัยศรี
Address2     : จังหวัดนครปฐม  73120
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OB
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : OBMI
Finance ID   : 0301OB
Register No. : 347

Gold’ Store  : 589
CODE         : 8854303005895
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ม.วิเศษสุขนคร)       
Name         : สาขา MBC ม.วิเศษสุขนคร
Address1     : เลขที่ 49/4-5  หมู่ 15 ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง
Address2     : จังหวัดสมุทรปราการ  10130
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): BY
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : BYMI
Finance ID   : 0301OY
Register No. : 349

Gold’ Store  : 590
CODE         : 8854303005901
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เอเชีย กม62)       
Name         : สาขา MBC BCP เอเชีย กม62
Address1     : เลขที่ 59/1  หมู่ 3 ตำบลบ้านหว้า  อำเภอบางปะอิน
Address2     : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OW
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : OWMI
Finance ID   : 0301OW
Register No. : 350

Gold’ Store  : 591
CODE         : 8854303005918
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ถนนท้ายบ้าน)       
Name         : สาขา MBC ถนนท้ายบ้าน
Address1     : เลขที่ 240  หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
Address2     : จังหวัดสมุทรปราการ  10280
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): 1T
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : 1TMI
Finance ID   : 0301LJ
Register No. : 352

Gold’ Store  : 594
CODE         : 8854303005949
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดตำหรู)       
Name         : สาขา MBC ตลาดตำหรู
Address1     : เลขที่ 954  หมู่ 8  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
Address2     : จังหวัดสมุทรปราการ  10280
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): 7W
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : 7WMI
Finance ID   : 0301MQ
Register No. : 353

Gold’ Store  : 595
CODE         : 8854303005956
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บัวทองบางพูน)       
Name         : สาขา MBC BCP บัวทองบางพูน
Address1     : เลขที่ 77/2  หมู่ 5 ตำบลบางพูน  อำเภอปทุมธานี
Address2     : จังหวัดปทุมธานี  12000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): QO
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : QOMI
Finance ID   : 0301QO
Register No. : 359

Gold’ Store  : 596
CODE         : 8854303005963
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พิบูลสงคราม)       
Name         : สาขา MBC BCP พิบูลสงคราม
Address1     : เลขที่ 5/26  หมู่ 6 ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี
Address2     : จังหวัดนนทบุรี  11000
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OM
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : OMMI
Finance ID   : 0301OM
Register No. : 351

Gold’ Store  : 597
CODE         : 8854303005970
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เฉลิมฯ 7)       
Name         : สาขา MBC BCP เฉลิมฯ 7
Address1     : เลขที่ 78/156  หมู่ 6 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ
Address2     : กรุงเทพมหานคร  10250
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OP
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : OPMI
Finance ID   : 0301OP
Register No. : 360

Gold’ Store  : 599
CODE         : 8854303005994
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ประดิษฐ์ฯ 2)       
Name         : สาขา MBC BCP ประดิษฐ์ฯ 2
Address1     : เลขที่ 28  ซอย โยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ
Address2     : กรุงเทพมหานคร  10240
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OQ
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : OQMI
Finance ID   : 0301OQ
Register No. : 354

Gold’ Store  : 401
CODE         : 8854303004010
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ประดิษฐ์ฯ 3)       
Name         : สาขา MBC BCP ประดิษฐ์ฯ 3
Address1     : เลขที่ 569  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว
Address2     : กรุงเทพมหานคร  10230
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OR
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : ORMI
Finance ID   : 0301OR
Register No. : 355

Gold’ Store  : 402
CODE         : 8854303004027
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP รามอินฯกม14 )       
Name         : สาขา MBC BCP รามอินฯกม14
Address1     : เลขที่ 50 ถนนรามอินทรา  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี
Address2     : กรุงเทพมหานคร  10510
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): OT
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : OTMI
Finance ID   : 0301OT
Register No. : 356

Gold’ Store  : 403
CODE         : 8854303004034
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บางนา กม13 )       
Name         : สาขา MBC BCP บางนา กม13
Address1     : เลขที่ 60/11 หมู่ 1  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี
Address2     : จังหวัดสมุทรปราการ  10540
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): QP
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : QPMI
Finance ID   : 0301QP
Register No. : 357

Gold’ Store  : 404
CODE         : 8854303004041
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เพชรพระราม )       
Name         : สาขา MBC BCP เพชรพระราม
Address1     : เลขที่ 25/21  ถนนริมคลองแสนแสบ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง
Address2     : กรุงเทพมหานคร  10310
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): QK
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : QKMI
Finance ID   : 0301QK
Register No. : 358

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

« Previous PageNext Page »