แจ้งเปลี่ยนแปลง"เลขที่บ้าน" บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) 1 สาขา (MBC สวนผัก ซอย 1)

เรียนร้านค้าทุกท่าน

         เนื่องจาก จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง เลขที่บ้าน ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)  1 สาขา ตามรายละเอียด ดังนี้

1. สาขา 21227( GLN = 8859061122266 )  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน) (MBC สวนผัก ซอย 1)

  
เดิม              161/1 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ใหม่            151/1 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โดยมีผลบังคับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

TESCO LOTUS แจ้งประกาศ : สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส สามโคก (DC 906) ณ วันที่ 09 พ.ย. 2556

เรียนคู่ค้า/ผู้ผลิต ทราบ 

 

เรื่อง สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส  

 

 เนื่องจากขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัสสามโคก ประสบปัญหาจำนวนสินค้าที่ส่งเข้ามาเกินขีดความสามารถในการรับสินค้า  

ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับสินค้า จึงขอความร่วมมือผู้ผลิต/คู่ค้าที่มีนัดหมายการส่งสินค้าในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ให้ส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าเวลานัดหมายตามรายละเอียดด้านล่าง 

 

· ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906) - ให้ส่งสินค้าตามประเภทสินค้าดังนี้ 

ประเภทสินค้า TYPE 3

· สินค้าASN, ข้าว,น้ำ และสินค้า Full Pallet ขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

· การส่งสินค้าที่มีการนัดหมายตั้งแต่ 1-50 กล่อง ขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

· Vendor ทั่วไป ขอให้คู่ค้ามาหลังจากเวลานัดหมาย 8 ชั่วโมง

· Vendor Single ขอให้คู่ค้ามาขอให้คู่ค้ามาหลังจากเวลานัดหมาย 8 ชั่วโมง

ประเภทสินค้า TYPE 0 เฉพาะ รายละเอียดดังนี้

- ขอให้คู่ค้าที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ (906 Vendor 091113.xlsx) มา หลังจากเวลานัดหมาย 12 ชั่วโมง

ศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus สามโคก (906) จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

โดยคู่ค้า/ผู้ผลิต สามารถติดต่อ Shift manager ของศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco Lotus สามโคก (906) ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 085-441-0053

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/906-Vendor-091113.xlsx

BigC ขอแจ้งย้ำเตือนตารางการนับสต็อก ประจำปลายปี 2556 กลุ่มที่ 5 (19-21 พฤศจิกายน 2556) และ กลุ่มที่ 6 (26-28 พฤศจิกายน 2556)

 

b1

b2

b3

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/134.doc
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/ATTZSTS2.zip

TESCO LOTUS แจ้งประกาศ : สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย (DC 902) ณ วันที่ 08 พ.ย. 2556

เรียนคู่ค้า/ผู้ผลิต ทราบ

เรื่อง สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส

เนื่องจากขณะนี้ ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส วังน้อย (902)ประสบปัญหาจำนวนสินค้าที่ส่งเข้ามาเกินขีดความสามารถในการรับสินค้า

ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับสินค้า จึงขอความร่วมมือผู้ผลิต/คู่ค้าที่มีนัดหมายการส่งสินค้าใน วันที่ 8 พ.ย. 2556 ให้ส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าเวลานัดหมาย 8 ชั่วโมง

ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส วังน้อย จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

โดยคู่ค้า/ผู้ผลิต สามารถติดต่อ Shift manager ของศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส วังน้อย ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 081 757 8101

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส

TESCO LOTUS แจ้งประกาศ : สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส สามโคก (DC 906) ณ วันที่ 08 พ.ย. 2556

เรียน คู่ค้า/ผู้ผลิต ทราบ

เรื่อง สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส

เนื่องจากขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัสสามโคก ประสบปัญหาจำนวนสินค้าที่ส่งเข้ามาเกินขีดความสามารถในการรับสินค้า

ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับสินค้า จึงขอความร่วมมือผู้ผลิต/คู่ค้าที่มีนัดหมายการส่งสินค้าใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ให้ส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าเวลานัดหมายตามรายละเอียดด้านล่าง

· ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906) - ให้ส่งสินค้าตามประเภทสินค้าดังนี้

ประเภทสินค้า TYPE 3

· สินค้าASN, ข้าว,น้ำ และสินค้า Full Pallet ขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

· การส่งสินค้าที่มีการนัดหมายตั้งแต่ 1-50 กล่อง ขอให้คู่ค้ามาตามเวลานัดหมายปกติ

· Vendor ทั่วไป ขอให้คู่ค้ามาหลังจากเวลานัดหมาย 3 ชั่วโมง

· Vendor Single ขอให้คู่ค้ามาขอให้คู่ค้ามาหลังจากเวลานัดหมาย 3 ชั่วโมง

ประเภทสินค้า TYPE 0 เฉพาะ รายละเอียดดังนี้

- ขอให้คู่ค้าที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ (906 Vendor 081113.xlsx) มา หลังจากเวลานัดหมาย 10 ชั่วโมง

ศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus สามโคก (906) จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

โดยคู่ค้า/ผู้ผลิต สามารถติดต่อ Shift manager ของศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco Lotus สามโคก (906) ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 085-441-0053

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/906-Vendor-081113.xlsx

« Previous PageNext Page »