BigC แจ้งเปลี่ยนแปลง"เลขที่บ้าน" สาขา ราชดำริ และ สาขา PURE ราชดำริห์

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนแปลง เลขที่บ้าน ของสาขา ราชดำริ และ สาขา PURE ราชดำริห์ ตามรายละเอียด ดังนี้

Gold’ Store  : 172
CODE           : 8854303001729
Company Name : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาราชดำริ)
Name            : สาขาราชดำริ
Address1     :
ที่อยู่เดิม  89/36, 97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
                        
ที่อยู่ใหม่  97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ShortName    :
BIGC
Branch(BigC only) : RE

Gold’ Store  : 802
CODE            : 8854303008025
Company Name : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขา PURE ราชดำริ)
Name            : สาขา PURE ราชดำริ
Address1     :
ที่อยู่เดิม  89/36, 97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
                        
ที่อยู่ใหม่  97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ShortName               :
BIGC
Branch(BigC only) : RA

            Post ก่อนหน้านี้ ให้ทำการยกเลิกค่ะ ให้ยึด Post ล่าสุดในการแก้ไขค่ะ 

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแก้ไขที่อยู่ ที่ Program ที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ Report ได้ทันทีค่ะ โดยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มีผลบังคับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 855
CODE           : 8854303008551
Company Name :
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(สาขา PURE บ้านบึง)
Name            :
สาขา PURE บ้านบึง
Address1     :
เลขที่181 ถนน บ้านบึง – แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
Address2     : จังหวัดชลบุรี 20170
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : G9
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : G9HB
Finance ID    : 0301U3
Register No. : 143

 

Gold’ Store  : 856
CODE            : 8854303008568
Company Name :
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(สาขา PURE เทพกษัตรีย์)
Name            :
สาขา PURE เทพกษัตรีย์
Address1     :
เลขที่888 หมู่ที่2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
Address2     : จังหวัดภูเก็ต 83000
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : G8
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : G8HB
Finance ID    : 0301U2
Register No. : 144

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Programในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ที่เปิด Report ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 855
CODE           : 8854303008551
Company Name :
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(สาขา PURE บ้านบึง)
Name            :
สาขา PURE บ้านบึง
Address1     :
เลขที่181 ถนน บ้านบึง – แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
Address2     : จังหวัดชลบุรี 20170
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : G9
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : G9HB
Finance ID    : 0301U3
Register No. : 143

Gold’ Store  : 856
CODE            : 8854303008568
Company Name :
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(สาขา PURE เทพกษัตรีย์)
Name            :
สาขา PURE เทพกษัตรีย์
Address1     :
เลขที่888 หมู่ที่2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
Address2     : จังหวัดภูเก็ต 83000
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : G8
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : G8HB
Finance ID    : 0301U2
Register No. : 144

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Programในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ที่เปิด Report ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC แจ้งเปลี่ยนแปลง"เลขที่บ้าน" สาขา 172

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      เนื่องจาก BigC แจ้งเปลี่ยนแปลง เลขที่บ้าน ของสาขา 172 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาราชดำริ) ตามรายละเอียด ดังนี้

Gold’ Store         : 172
CODE                : 8854303008186
Company Name : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาราชดำริ)
Name                  : สาขาราชดำริ
Address1          : เดิม   ที่อยู่  89/36, 97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
                              ใหม่   ที่อยู่  97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ShortName             : BIGC
Branch(BigC only) : B9

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแก้ไขที่อยู่ ที่ Program ที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ Report ได้ทันทีค่ะ โดยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มีผลบังคับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

BigC แจ้งเอกสารเปิดหน้าบัญชี สาขาเทพกษัตรีย์ และ สาขาบ้านบึง

เรียนผู้ใช้บริการ

               บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน แจ้งเอกสารเปิดหน้าบัญชี 2 สาขา ดังนี้ สาขาเทพกษัตรีย์ และ สาขาบ้านบึง

            โดยท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารเปิดหน้าบัญชีของทั้ง 2 สาขาได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/เอกสารเปิดหน้าบัญชี-สาขาเทพกษัตรีย์.pdf
http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/เอกสารเปิดหน้าบัญชี-สาขาบ้านบึง-.pdf

                                        

                                                                                                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

« Previous PageNext Page »