Tesco lotus ขอแจ้งศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906)

เรียนคู่ค้า/ผู้ผลิต ทราบ

เรื่อง สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906)

          เนื่องจากขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906) ประสบปัญหาจำนวนสินค้าที่ส่งเข้ามาเกินขีดความสามารถในการรับสินค้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับสินค้า  จึงขอความร่วมมือผู้ผลิต/คู่ค้าที่มีนัดหมายการส่งสินค้าในวันที่ 30 พ.ย. ถึง วันที่ 2 ธ.ค.  2555  ให้ส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าเวลานัดหมายไม่เกิน 18 ชั่วโมง

           ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส

TOPS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 2 สาขา รายละเอียดดังนี้

 

รหัสสาขา                : 680
ชื่อย่อสาขา             : H5
ชื่อเต็มสาขา            : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเดลี่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง(H5)
(ไทย,อังกฤษ)            : Central Food Retail Company Limited. Daily Wiset Chai Chan Angthong Branch.
ที่อยู่สาขา             : เลขที่ 61/2  หมู่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
รหัส EAN                : 8853474019670
รหัสลูกค้า              : -
รอบการส่งสินค้า         : Block 3/1
First order             : 5 ธ.ค. 55
เปิดสาขาวันที่  25 ธ.ค. 55

 

รหัสสาขา                : 681
ชื่อย่อสาขา             : H6
ชื่อเต็มสาขา            : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเดลี่ เดอะซีซั่น เชียงใหม่(H6)
(ไทย,อังกฤษ)            : Central Food Retail Company Limited. Daily The Season Chiangmai Branch.
ที่อยู่สาขา             : เลขที่  8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000
รหัส EAN                : 8853474019687
รหัสลูกค้า              : -
รอบการส่งสินค้า         : Block 3/1
First order             : 1 ธ.ค. 55
เปิดสาขาวันที่  8 ธ.ค. 55

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

Tesco lotus ขอแจ้งศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สามโคก (DC 906)

เรียน : ผู้ผลิต/คู่ค้า

เรื่อง  : สถานการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906)

            เนื่องจากขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส สามโคก (906) ประสบปัญหาจำนวนสินค้าที่ส่งเข้ามาเกินขีดความสามารถในการรับสินค้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับสินค้า  จึงขอความร่วมมือผู้ผลิต/คู่ค้าที่มีนัดหมายการส่งสินค้าในวันที่ 29 และวันที่ 30 พ.ย. 2555 ก่อนเวลา 12.00 น. ให้ส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าเวลานัดหมายไม่เกิน 5 ชั่วโมง

            ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะๆ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส

The Mall แจ้งเพิ่ม DC ดอนเมือง

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (DC  ดอนเมือง) รายละเอียดดังนี้

Ship Code        :   DC
รหัสบริษัท        : MALL15
รหัส EAN         : 8850132999152
ชื่อเต็มสาขา      : บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (DC ดอนเมือง)
ที่อยู่สาขา          : 222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC :ขอแจ้งกำหนดวันปิดรับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย ปี 2555

วันที่  21 พฤศจิกายน  2555

เรียน  ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง   แจ้งกำหนดวันปิดรับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย ปี 2555 จากคู่ค้า

           บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า  วันที่ 4 มกราคม  2556 เป็นวันสุดท้าย  ของการรับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย ของปี 2555

           ดังนั้นจึงขอให้ท่านตรวจสอบการส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย สำหรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ที่ออกในปี 2555 กรณีที่ท่านยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ให้กับบิ๊กซี  ในวันที่ชำระเงิน ขอให้ท่านส่งมอบภายในกำหนด  ทั้งนี้บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปฎิเสธการรับหลังจากวันที่กำหนดตามข้างต้น

            พร้อมกันนี้ขอแจ้ง เรื่องการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ของ บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  และบริษัทในเครือ จากเดิม 10 หลัก เป็น 13 หลัก ดังนี้

หนังสือแจ้งเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 2555 

หากท่าน มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-6550666 ต่อ 4023 คุณพิมพวรรณ หรือ 7407 คุณวาสนา

 

                   บิ๊กซีฯขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

หนังสือแจ้งเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 2555f

หนังสือแจ้งเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 2555ddd

« Previous PageNext Page »