BigC :ขอแจ้งการขอข้อมูลทางภาษี

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง  แจ้งการขอข้อมูลทางภาษี

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  ฉบับที่ 194, 195, 196 และ 197 กำหนดให้มีการเพิ่มข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และระบุสาขาที่  ของผู้มีหน้าที่ในการออกเอกสารใบกำกับภาษี ไว้ในเอกสารใบกำกับภาษี  และรายงานภาษี  โดยจะมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น

         บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งรายละเอียดดังกล่าว  และแนบสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามที่ กรมสรรพกรกำหนด  โดยขอให้ท่านส่งเอกสารตอบกลับมาที่ คุณเนตรชนก พันทวี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
       
ทาง E-Mail address: panelchanok@bigc.co.th
        หรือ ฝ่ายบัญชี บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ชั้น 7
   

       หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร 02-6550666 คุณเนตรชนก พันทวี ต่อ 4093

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

  

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/20131009.pdf

WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่

 

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด  1  สาขา รายละเอียดดังนี้

Store (CODE): 537

Store Name  : เนชั่น ทาวเว่อร์

Store Name   : NATION TOWER     

Address1    : 1858/145 ถนนบางนา-ตราด

Address2    : อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 แขวงบางนา, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Short Name  : WATSONS 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program  ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

MAKRO แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)   แจ้งเปิดสาขาใหม่ สาขา 61 ชุมแพ รายละเอียดดังนี้

บมจ.สยามแม็คโคร  สาขา 61 ชุมแพ
EAN Code     : 8851988200361
 
Branch          : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)  สาขา 61 ชุมแพ
Address        :  201 หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Store            :  61
Short Name  :  MAKRO
First order    : 01-10-2013

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   WATSONS แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 2 สาขา รายละเอียดดังนี้

Store (CODE): 538

Store LName  : โรบินสัน ราชบุรี

Store Name : ROBINSON RATCHABURI  

Address1    : ห้องเลขที่ บีเอฟ เลขที่ 265 ถนนศรีสุริยวงศ์
Address2    : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

Short Name  : WATSONS 

Store (CODE): 542

Store LName  : เดอะมอล์ล บางแค

Store Name : THE MALL BANGKAE

Address1    : ห้องเลขที่ 1S-L6,1S-L7  ชั้น 1 เลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม 
Address2    : แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

Short Name  : WATSONS

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program  ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

Tesco lotus : แจ้งขอความร่วมมือในการนับจำนวนตะกร้าของเทสโก้ โลตัส ในวันที่ 5 พ.ย. 56

เรียน : คู่ค้า/ผู้ผลิตอาหารสดทราบ

เรื่อง : ขอความร่วมมือในการนับจำนวนตะกร้าของเทสโก้ โลตัส

เนื่องจากเทสโก้ โลตัสจะทำการนับจำนวนอุปกรณ์ประจำปี จึงขอความร่วมมือจากคู่ค้า/ผู้ผลิตอาหารสดที่ใช้ตะกร้าของเทสโก้ โลตัสในการจัดส่งสินค้า ทำการนับจำนวนตะกร้าที่อยู่ในความครอบครองของท่านในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่จะต้องทำการนับตะกร้า จดหมายแจ้งรายละเอียดการนับตะกร้า รวมทั้งแบบฟอร์มและวิธีการนับ

ตาม File ที่แนบมาให้ดังนี้

1. รายชื่อคู่ค้าที่จะต้องทำการนับตะกร้า ชื่อไฟล์ “Tray Rental List”

2. จดหมายแจ้งรายละเอียดการนับตะกร้า ชื่อไฟล์ “letter to VD”

3. แบบฟอร์มการนับตะกร้า ชื่อไฟล์ “Tray Count Form”

เมื่อทำการนับเรียบร้อยแล้ว ขอให้คู่ค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการนับตะกร้าตามที่แนบ และส่งกลับมาที่ Equipment.Vendor@th.tesco.com ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน2556 เวลา 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือ

ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Tray-rental-list.xlsx

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Tray-Count-Form2.xls

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/Letter-to-VD.pdf

« Previous PageNext Page »