แจ้ง Update ที่อยู่ Lotus 01912

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

         แจ้งแก้ไข Store Name ของรหัสสาขา 01912 ที่ได้ Post แจ้งไปก่อนหน้านี้ค่ะ  ส่วนที่อยู่ ถูกต้องแล้วค่ะ รายละเอียดด้านล่างค่ะ

รหัสสาขา 01912 TESCO LOTUS DISTRIBUTION CENTER – LUM LOOK KA FROZEN DC 10/8 หมู่ที่3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                                                                                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 662
CODE            : 8854303006625
Company Name :
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา MBC วัชรพล)
Address1     : เลขที่ 16/4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Address2     : กทม. 10220
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : 6G
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : 6GMI
Finance ID    : 0301CZ
Register No. : 204

Gold’ Store  : 862
CODE            : 8854303008629
Company Name :
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา Pure วัชรพล)
Address1     : เลขที่ 16/3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Address2     : กทม. 10220
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : H6
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : H6HB
Finance ID    : 0301U9
Register No. : 203

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

                                                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งสินค้า Lotus 01909

เรียน  ผู้ใช้บริการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งสินค้าของ Lotus 01909

จาก

เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย
            จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เป็น

ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัสบางนา (DHL)

เลขที่ 2/26 หมู่ที่ 1 ถนน บางนา-ตราด กม.16.5

ต. บางโฉลง  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  10540

BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 662
CODE            : 8854303006625
Company Name :
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา MBC วัชรพล)
Name            :
สาขา MBC วัชรพล
Address1     :
เลขที่ 16/4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Address2     : กรุงเทพมหานคร 10220
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : 6G
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : 6GMI
Finance ID    : 0301CZ
Register No. : 204

 

Gold’ Store  : 862
CODE            : 8854303008629
Company Name :
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา วัชรพล)
Name            :
สาขา วัชรพล
Address1     :
เลขที่ 16/3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Address2     : กรุงเทพมหานคร 10220
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : H6
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : H6H8
Finance ID    : 0301U9
Register No. : 203

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

                                                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 863
CODE            : 8854303008636
Company Name :
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา PURE แจ้งวัฒนะ 2)
Name            :
สาขา PURE แจ้งวัฒนะ 2
Address1     :
เลขที่112 หมู่ที่5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
Address2     : จังหวัดนนทบุรี 11120
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : I5
TAX ID           :
3101072488
Finance ShortName : I5HB
Finance ID    : 0301Q7
Register No. : 185

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program  ค่ะ

                                                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

« Previous PageNext Page »