BigC แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้

Gold’ Store  : 878
CODE           : 8854303008780
Company Name :
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา PURE อยุธยา)
Name            :
สาขา PURE อยุธยา
Address1     :
เลขที่ 80 หมู่ที่2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน
Address2     : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : K2
TAX ID          :
0107536000633
Finance ShortName : K2HB
Finance ID    : 0301K2
Register No. : 69

Gold’ Store  : 879
CODE           : 8854303008797
Company Name :
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา PURE รังสิตคลองหก)
Name            :
สาขา PURE รังสิตคลองหก
Address1    :
เลขที่158/17 หมู่ที่4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
Address2    : จังหวัดปทุมธานี 12110
ShortName : BIGC
Branch(BigC only) : K3
TAX ID          :
0107536000633
Finance ShortName : K3HB
Finance ID    : 0301K3
Register No. : 73

Gold’ Store  : 880
CODE           : 8854303008803
Company Name :
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา PURE เลย)
Name            :
สาขา PURE เลย
Address1     :
เลขที่114 หมู่ที่9 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
Address2     : จังหวัดเลย 42000
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : I7
TAX ID           :
0107536000633
Finance ShortName : I7HB
Finance ID    : 0301Q9
Register No. : 216

 

Gold’ Store  : 881
CODE           : 8854303008810
Company Name :
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา PURE กระบี่)
Name            :
สาขา PURE กระบี่
Address1     :
เลขที่ 349 หมู่ที่11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
Address2     : จังหวัดกระบี่ 81000
ShortName  : BIGC
Branch(BigC only) : K5
TAX ID           :
0107536000633
Finance ShortName : K5HB
Finance ID    : 0301K5
Register No. : 77

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

BigC แจ้งรายชื่อสาขาที่จะทำการนับสต็อกสินค้า กลุ่ม 5 : 19 – 21 มิถุนายน 2555

วันที่  05 มิถุนายน  2555

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง  ย้ำเตือน รายชื่อสาขาที่จะทำการนับสต็อกสินค้า กลุ่ม 5 : 19 – 21 มิถุนายน 2555

           เนื่องจากบริษัท BigC Supercenter มีความประสงค์จะแจ้งย้ำเตือนให้ท่านทราบถึง
กำหนดการนับสต๊อคประจำกลางปี  2555 กลุ่มที่ 5 สำหรับ Big C Supercenter, Big C Extra, และ Big C Market  อีกครั้ง โดยมีกำหนดการของแต่ละสาขา ดังตารางที่ได้แนบมาข้างท้ายนี้

           ดังนั้นขอให้ร้านค้าทุกท่าน หลีกเลี่ยงการส่งสินค้าเข้าสาขาในวันที่สาขาทำการนับสต็อกในพื้นที่ขาย (นับสต็อกวัน Day2
:20 มิถุนายน  2555 ของแต่ละสาขา)   เพื่อป้องกันปัญหาการนับสต๊อคของบริษัท BigC 

           ซึ่งถ้ารอบการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ใน P/O ตรงกับวันที่นับสต็อก Day 2 ของสาขาในตาราง ขอให้ร้านค้านำสินค้ามาส่งก่อนหรือหลังจากวันที่กำหนดไว้  (หลัง 1 วันเท่านั้น)

           ทั้งนี้ยกเว้นร้านค้าที่ส่งสินค้า Fresh food สามารถจัดส่งสินค้าเข้าสาขาได้ตามปกติ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามที่ทางบริษัทแจ้งไป

image จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/จดหมายการนับสต๊อคประจำปี-2555-กลุ่ม-5-19-21-JUNE-12_Revise1.pdf

BigC แจ้งการตรวจนับสินค้าประจำกลางปี สำหรับสาขาที่นับสต็อกในกลุ่มที่ 4 : 12-14 มิถุนายน 2555

                                                                                                                                                  วันที่  29 พฤษภาคม 2555

เรียน ร้านค้าทุกท่าน
เรื่อง  ย้ำเตือน รายชื่อสาขาที่จะทำการนับสต็อกสินค้า กลุ่ม 4 : 12 – 14 มิถุนายน 2555

          เนื่องจากบริษัท BigC Supercenter มีความประสงค์จะแจ้งย้ำเตือนให้ท่านทราบถึง
กำหนดการนับสต๊อคประจำกลางปี  2555 กลุ่มที่ 4 สำหรับ Big C Supercenter, Big C Extra, และ Big C Market  อีกครั้ง โดยมีกำหนดการของแต่ละสาขา ดังตารางที่ได้แนบมาข้างท้ายนี้

          ดังนั้นขอให้ร้านค้าทุกท่าน หลีกเลี่ยงการส่งสินค้าเข้าสาขาในวันที่สาขาทำการนับสต็อกในพื้นที่ขาย (นับสต็อกวัน Day2 :13 มิถุนายน  2555 ของแต่ละสาขา)   เพื่อป้องกันปัญหาการนับสต๊อคของบริษัท BigC 

           ซึ่งถ้ารอบการส่งสินค้าที่กำหนดไว้ใน P/O ตรงกับวันที่นับสต็อก Day 2 ของสาขาในตาราง ขอให้ร้านค้านำสินค้ามาส่งก่อนหรือหลังจากวันที่กำหนดไว้  (หลัง 1 วันเท่านั้น)

           ทั้งนี้ยกเว้นร้านค้าที่ส่งสินค้า Fresh food สามารถจัดส่งสินค้าเข้าสาขาได้ตามปกติ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตามที่ทางบริษัทแจ้งไป

clip_image002

                                                                                                                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ : ท่านผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://blog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/จดหมายการนับสต๊อคประจำปี-2555-กลุ่ม-4-12-14-JUNE-12_word20032.pdf

TOPS แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ

   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด แจ้งเปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 1 สาขา รายละเอียดดังนี้

รหัสสาขา                : 674
ชื่อย่อสาขา             :
H1
ชื่อเต็มสาขา            :
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเดลี่ หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4
(ไทย,อังกฤษ)            :
Central Food Retail Company Limited. Daily Moo Ban Pin Charoen 4 Branch.
ที่อยู่สาขา             : เลขที่ 111/531-532 ซอยนาวงประชาพัฒนา 17 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
รหัส EAN                : 8853474019595
รหัสลูกค้า              : –
รอบการส่งสินค้า         : Block 3
First order             : 1 มิ.ย.55

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

Big C แจ้งเปิดสาขาใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ
      บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเปิดสาขาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

Gold’ Store  : 869  
CODE         : 8854303008698   
Company Name : บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา PURE BCP สุขาภิฯ1(2) )       
Name         : สาขา PURE BCP สุขาภิฯ1(2)     
Address1     : เลขที่ 661/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
Address2     : กรุงเทพมหานคร 10230
ShortName    : BIGC       
Branch(BigC only): K9 
TAX ID       : 0107536000633
Finance ShortName : K9HB
Finance ID   : 0301K9
Register No. : 225

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ใช้ Program ในการสั่งพิมพ์ Report ต้องทำการ Maintainance Company Address  ที่ Program ค่ะ

                                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

« Previous PageNext Page »